KRS 0000056797

Zakończenie inwestycji hospicyjnej

Zakończenie inwestycji hospicyjnej.

W dniu 08.12.2017r. nastąpiło oficjalne otwarcie centrum usług społecznych pn. „Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” , prowadzonego przez Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

Adaptacja starego budynku szkoły, wraz z jego rozbudową, prowadzona była od listopada 2016r.

Łączny koszt inwestycji wyniósł niemal 9,9 mln. zł , z czego 5,7 mln. zł zostało sfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020 z działania EFRR 10.2.1. ZIT

W nowym budynku Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. prowadzi następujący zakres działań:

- dzienny ośrodek pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych

- opiekę stacjonarną , całodobową

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie rehabilitacyjne

- wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego

- opiekę domową i środowiskową

Zdjęcia 1

Zdjęcia 2

Zdjęcia 3

Zdjęcia 4