KRS 0000056797

EFRR

Ogłoszenie

 

W dniu 6.10.2016r. o godzinie 13.00 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 1 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto 6.940.025,14 PLN,brutto 8.536.230,92 PLN.   

 W terminie składania ofert wpłynęło 5 ofert:

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty
brutto w PLN

1.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i S-ka”
Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 14

12.299.992,10

2.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „BUDECON” S.A.

Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 126b

12.883.329,98

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane
„HB UNIBUD” S.A.

Czechowice Dziedzice, ul. Nad Wisłą 1

11.892.031,23

4.

Zakład Budowlano-Handlowy
Muc Andrzej

Siemianowice Śląskie,
ul. Olimpijska 6

9.362.160,81

5.

„Complex Euro World” Firma Remontowo-Budowlano-Produkcyjno-Handlowa mgr inż. Krzysztof Ćmiel

Krzywopłoty,
ul. Paderewskiego 8

11.997.193,42


W związku z faktem, że wszystkie oferty zgłoszone przez Oferentów przewyższają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zadania, postępowanie zostało unieważnione.

 

 

UWAGA !

Zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 6 października 2016r.

W związku z tym poprawiono zapis w 14 rozdziale SIWZ (załącznik nr 00).

 Ogłosz1

Og2Og3Og4Og5Og6ogl7

załącznik nr 00 (poprawiono 26.09.2016r.)

załącznik nr 01

załącznik nr 02 (poprawiono 26.09.2016r.)

załącznik nr 03

załącznik nr 04

załącznik nr 05

załącznik nr 06

załącznik nr 07

załącznik nr 08

załącznik nr 09

załącznik nr 10 (poprawiony 26.09.2016r.)

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

załącznik nr 14

załącznik nr 15