KRS 0000056797

EFRR

Odpowiedzi na pytania - przetarg II

Odpowiedzi na pytania zadane do II zapytania ofertowego "Adaptacja i rozbudowa budynku szkoły w celu utworzenia centrum usług społecznych pn.: Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo - Rehabilitacyjno - Psychologicznego"

 

Pytanie nr 1.   przesłane w dniu 20.10.2016

W związku z nadchodzącym świętem (1 listopada), kiedy to wypada cały dzień roboczy poprzedzający złożenie oferty oraz biorąc pod uwagę nową tabelę, którą należy złożyć, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofertn na przedmiotowe zadanie, przynajmniej o kilka dni. 

 

Odpowiedź: (zamieszczona 21.10.2016)

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 4 listopada 2016 r.

 

 

 Pytanie nr 2.   przesłane w dniu 24.10.2016
„Podczas wizji w istniejącym budynku stwierdzono brak lub sfalowanie tynków. Proszę o wyjaśnienie czy należy je wygładzić gładzią gipsową? Jaki standard wykończenia ścian należy przyjąć?”


Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 25.10.2016)
Tynki należy uzupełnić i wyrównać, np. gładzią gipsową.


Pytanie nr 3.   przesłane w dniu 24.10.2016
„Jakie wykończenie należy zastosować na schodach zewnętrznych?”


Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 25.10.2016)
Należy zastosować jak najtańsze rozwiązanie, np. gładź betonową – schody służą do okazjonalnego wejścia do pom. czasowego zamieszkania (dla rodziny pensjonariusza, konsultanta medycznego itp.).


Pytanie nr 4.   przesłane w dniu 24.10.2016
„Proszę o dokładne wskazanie pomieszczeń (np. nr pomieszczeń), w których należy przyjąć płytki na ścianach i do jakiej wysokości należy je układać?”


Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 25.10.2016)
W plikach załączonych poniżej znajduje się zestawienie pomieszczeń z wyszczególnieniem wysokości układania płytek w poszczególnych pomieszczeniach.

Załącznik 1 z 2

Załącznik 2 z 2


Pytanie nr 5.   przesłane w dniu 24.10.2016
„W przedmiarze zaliczono nowe kanały wentylacyjne. Proszę o wyjaśnienie gdzie w projekcie przewidziano ich zabudowę.”


Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 25.10.2016)
Kanał prefabrykowany zastosowano w pomieszczeniu na II piętrze.


Pytanie nr 6.   przesłane w dniu 24.10.2016
„Czy ościeżnice drzwiowe na istniejącym budynku zostaną usunięte przez Inwestora?”


Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 25.10.2016)
Tak.


Pytanie nr 7.   przesłane w dniu 24.10.2016
„W opisie technicznym obróbki blacharskie i rynny opisano jako wykonane z blachy, a w specyfikacji opisano je jako wykonane z blachy tytan-cynk. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane obróbki i rynny dachowe.”


Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 25.10.2016)
Obróbki i rynny dachowe należy wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej.


Pytanie nr 8.   przesłane w dniu 24.10.2016
„Proszę o wyjaśnienie czy sufity podwieszone na istniejącej części mają posiadać atest do pomieszczeń medycznych.”

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 25.10.2016)
Tak, ale tylko w pomieszczeniach na I i II piętrze, poza komunikacją i pomieszczeniami technicznymi oraz archiwum.


Pytanie nr 9.  
przesłane w dniu 27.10.2016
"Czy istniejące ogrodzenie będzie rozebrane przez lnwestora czy przez Wykonawcę."

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 27.10.2016)
Rozebranie istniejącego ogrodzenia jest po stronie Wykonawcy.


Pytanie nr 10.   przesłane w dniu 27.10.2016
"Czy trawa musi być z rolki, czy może być wysiewana?"

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 27.10.2016)
Zgodnie z pkt. 3.6. SIWZ rozłożenie/wysianie trawników zostało wyłączone z niniejszego postępowania.  


Pytanie nr 11.   przesłane w dniu 27.10.2016
"Proszę o potwierdzenie, że płytki posadzkowe na schodach i korytarzach mają być układane bezpośrednio na istniejące posadzki lastrykowej."

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 27.10.2016)
Potwierdzamy, płytki posadzkowe na schodach i korytarzach mogą być układane bezpośrednio na istniejącym lastriko.


Pytanie nr 12.   przesłane w dniu 27.10.2016
„Proszę o potwierdzenie projektowanych Warstw dachowych na istniejącym budynkach A, B, C. Na istniejącą papa, izolacja z styropianu gr. 15cm i pokrycie z papy podkładowej iwierzchniej gr. min. 5,5 mm.”

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 27.10.2016)
Tak, ale nad częścią mieszkaniową w segmencie A (pow. ok. 100 m2) należy zastosować grubość 25 cm, tak jak na rysunku Przekrój I-I.


Pytanie nr 13.   przesłane w dniu 27.10.2016
„Proszę o potwierdzenie projektowanych Warstw dachowych na istniejącym budynku D. Rozebranie istniejącej papy i podkładu cementowego. Wykonanie podkładu cementowego, Warstwa gruntująca, pokrycie z papy podkładowej iwierzchniej gr. min' 5,5 mm.”

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 27.10.2016)
Tak


Pytanie nr 14.   przesłane w dniu 27.10.2016
„Proszę o potwierdzenie projektowanych Warstw dachowych na projektowanych budynkach G, H. Warstwa izolacyjna z styropiany spadkowego 27-75 cm, pokrycie z papy podkładowej i wieechniej gr. min. 5,5 mm.”

Odpowiedź:
(zamieszczona w dniu 27.10.2016)
Tak 


Pytanie nr 15.   przesłane w dniu 28.10.2016
„Proszę o udzielenie informacji, czy przygotowując ofertę cenową dotycząca systemu sygnalizacji pożaru wykonawca ma obowiązek przeliczenia kwartalnej konserwacji systemu sygnalizacji pożaru o oddymiania na czas okres udzielanej gwarancji?”

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 28.10.2016)
Tak.


Pytanie nr 16.  
przesłane w dniu 28.10.2016
„Czy projektant w sieci strukturalnej ujął kable do systemu telewizji obserwacyjnej. Skoro tak, to pewna ilość musi być zmniejszona ze względu na fakt rezygnacji z 554 kamer wewnętrznych.”

Odpowiedź: (zamieszczona w dniu 28.10.2016)
Wyłączenie z niniejszego postępowania wewnętrznego systemu telewizji dozorowej (rezygnacja z 54 kamer wewnętrznych) powoduje to, że w wycenie instalacji niskoprądowych należy pominąć wszystkie elementy tego systemu, w tym kable, które są ujęte w projekcie instalacji elektrycznej niskoprądowej. Obmiaru Wykonawca dokona we własnym zakresie.